George Washington Bridge - 欢迎来纽约

乔治·华盛顿大桥(英语:George Washington Bridge),简称华盛顿大桥(英语:GWB),是一座位于美国纽约州纽约市曼哈顿与新泽西州李堡之间,跨越哈德逊河之收费悬索桥,及纽约市的重要交通要道。

95号州际公路、1号美国国道、9号美国国道、46号美国国道等重要高速公路均行经此处。

乔治·华盛顿大桥的车流量使之成为世界上最繁忙的桥梁。

1 Like